Факторы влияния глобализации на развитие национальной культуры

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

  • А. В. Панибратцев МГТУ ГА
Keywords: глобализация, интеграция, гибридизация, поляризация, национальная культура, национальная идентичность, диалог культур, культурное наследие, межнациональные конфликты, глобальная культура, миграция, американизация.

Abstract

Ներկայացված հետազոտության մեջ ընդգծվում է ազգային մշակույթի վրա գլոբալիզացիայի ազդեցության քննարկման արդիականությունը: Հեղինակը մանրամասնորեն դիտարկում է գոյություն ունեցող գիտական տեսակետները գլոբալիզացիայի հիմնախնդրի վերաբերյալ, որոնք լավագույնս դրսևորվում են այնպիսի տեսություններում, որպիսիք են բևեռացումը (պոլյարիզացիան, անջատողականությունը) և մերձեցումը (հիբրիդիզացիան): Պարզված է, որ տարածքային, տեղեկատվության տարածման և այլ սահմանների վերացմամբ պայմանավորված առավելությունների դրսվորման հետ մեկտեղ, գլոբալիզացիան բերում է նաև էական սպառնալիքներ: Դա պայմանավորված է նրանով, ո? Տվյալ երևույթն ունակ է ոչնչացնելու ավելի թույլ միավորների ազգային մշակույթները: Բացի այդ, համակարգված են ազգային մշակույթի զարգացման վրա գլոբալիզացիայի ազդեցության առանցքային գործոնները: Հաջողվել է նաև ազգային մշակույթների պահպանման նպատակով ձևակերպել գլոբալիզացիայի բացասական ազդեցության նվազեցման առանցքային ուղղությունները: Այդ գործընթացում կարևոր տեղ է հատկացվում ոչ միայն պետությանը, այլ նաև՝ հենց իրեն ազգային մշակույթի ներկայացուցիչ-կրողին:

Author Biography

А. В. Панибратцев, МГТУ ГА

Панибратцев А.В.
МГТУ ГА (Россия, Москва)
pasabas@yandex.ru

Published
2019-05-25