Роль функции правосознания: анализ структуры и видов

ПРАВО

  • А. Л. Тавадян Университет имени М. Хоренаци
Keywords: правосознание, правовое поведение, функция оценки, интеллигенция, правовая идеология

Abstract

Հոդվածում ներկայացված են իրավագիտակցության գործառւույթները: Վերլուծված են նրանց կառուցվածքը և տեսակները, ըստ իրավունքի սկզբունքների հիման վրա: Հիմնավորված է, որ իրավագիտակցությունը ստորադասվում է ցածր կամ նիհիլիստական իրավագիտակցությունը, միջին կամ բավարար մակարդակի իրավագիտակցությունը և բարձր իրավագիտակցություն կամ Իրավական մշակույթ: Նշվում է նրանց վճռական դերը և անհրաժեշտությունը իրավաբանության ոլորտի մեջ, ներկայացվում և բնութագրվում են նրանց հատուկ տարրերը և ֆունկցիոնալ բաղկացուցիչները:

Author Biography

А. Л. Тавадян, Университет имени М. Хоренаци

Тавадян А. Л.
Университет имени М. Хоренаци (Армения, Ереван)
aram1998tavadyan@gmail.com

Published
2019-05-25