Основные подходы к политике безопасности Японии в период Холодной войны

ПОЛИТИКА

  • Г. В. Бадоян Российско-Армянского Университет
Keywords: Япония, пацифизм, «холодная война», политика безопасности, американояпонский союз

Abstract

Հեղինակը բացահայտում է այն հիմնական մոտեցումները, որոնք մշակվել են արևմտյան և ճապոնական ակադեմիական շրջանակներում, «սառը պատերազմի» ժամանակաշրջանում Տոկիոյի անվտանգության քաղաքականության գնահատման համար: Հոդվածում շեշտը դրվում է պացիֆիզմի ընթացքի հիմնական մեկնաբանությունների վրա և վերլուծվում է պատմագրության մոտեցումները և նրանց տարբերությունները: Ուսումնասիրության մեթոդը բաղկացած է հիբրիդային մոդելից, որը թույլ է տալիս վերլուծել այնպիսի գործոնների ազդեցությունը, ինչպիսիք են պացիֆիզմը, հակաավանդականությունը և «թակարդը ընկնելու վախը» Տոկիոյի անվտանգության քաղաքականության ավելի մանրամասն բացատրության համար: Միևնույն ժամանակ ընդգծվում է անվտանգության քաղաքականության մեջ կարգավորող գործոնների կարևորությունը: Սա ցույց է տալիս, որ ոչ միայն անվտանգության, այլեւ անվտանգության նորմեր չհանդիսացող չափանիշները ազդում են պետության արտաքին վարքագծին:

Author Biography

Г. В. Бадоян, Российско-Армянского Университет

Бадоян Г.В.
Кафедра Всемирной Истории и регионоведения Российско-Армянского Университета (Армения, Ереван)
gor.badoyan@gmail.com

Published
2019-05-25