История создания и развития Евразийского экономического союза

ПОЛИТИКА

  • В. Д. Елизбарян РЭУ им. Г.В. Плеханова
Keywords: ЕАЭС, ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, Республика Беларусь, Республика Казахстан, РФ, Республика Армения, Евразийского экономического союза

Abstract

Մաքսային միության ստեղծումը Եվրասիական տնտեսական միության Բելառուսի, Ղազախստանի հանրապետությունների և Ռուսաստանի դաշնության կազմում, ներկայացնում է իրենից իրադարձություն, որի ազդեցությունը ՌԴ-ի տնտեսական քաղաքականության և դրա իրավական համակարգի զարգացման վրա դժվար է գերագնահատել: Այնուամենայնիվ, նշված իրավական ակտերից բացի, Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի իրավական կարգավիճակը լրացուցիչ որոշվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մասին պայմանագրով: Բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի որոշումները ընդունվում են ԵԱՏՄ-ի անդամ պետությունների անդամների կողմից: Բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի փակ նիստերին, որոշման համաձայն կարող է մասնակցել Մաքսային միության հանձնաժողովի ներկայացուցիչը, անդամները և հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը: Բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհուրդը մաքսային տուրքերի ստեղծման իրավական հարաբերություններում օժտված է հետևյալ լիազորություններով. Սահմանում է մաքսային և սակագների իրավական հարաբերությունները կարգավորող հիմնական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելու ժամկետները. սահմանում է Մաքսային և սակագնային կարգավորման ոլորտում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի լիազորությունները:

Author Biography

В. Д. Елизбарян, РЭУ им. Г.В. Плеханова

Елизбарян В. Д.
РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва)
infoarm@yandex.ru

Published
2019-05-25