Законодательные аспекты деятельности современных общественных организаций в регионе Южного Кавказа

ПРАВО

  • А. А. Габриелян Российско-Армянский (Славянский) университет
Keywords: общественная организация; Армения, Грузия, Арцах, Азербайджан, США, Россия, гражданское общество

Abstract

Հարավային Կովկասը այն տարածաշրջաններից մեկն է, որտեղ միշտ ներկա են տարբեր երկրների և կազմակերպությունների շահեր և շահերի բախում: Ներկայիս հոդվածը միտված է բացատրելու Հարավային Կովկասի երկրների ՔՀԿ-ների և ՀԿ-ների գոյության և գործունեության օրենսդրական ասպեկտները, օգտագործելով Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի օրենսդրությունների նմանատիպ օրինակները: Բացատրում է, թե ինչպես դե-ֆակտո, այնպես ել դե յուրե տարածաշրջանի հասարակական կազմակերպությունները ունեն որոշակի ներուժ զարգացման համար: Միևնույն ժամանակ, ընթացիկ իրավիճակը ազատությունների և դերի առումով, որը հասարակական կազմակերպությունները խաղում են Հարավային Կովկասի երկրների քաղաքական օրակարգը ձևավորելու մեջ,՝ երկրից երկիր տարբերվում է: Հոդվածում հաստատվում է նաև, որ միջազգային (ռուսական և ամերիկյան) փորձի ներքո, է հայկական հասարակական կազմակերպությունների համար կարևոր է հաստատել ավելի լավ կապեր հայկական Սփյուռքի հետ:

Author Biography

А. А. Габриелян, Российско-Армянский (Славянский) университет

Габриелян А. А.
Российско-Армянский (Славянский) университет, кафедра мировой политики и международных отношений (Армения, Ереван)
gabrielyanakop@gmail.com

Published
2017-06-12
Section
Articles