ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЛИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ В г. ФЛОРЕНЦИИ

АРХИТЕКТУРА

  • Г. К. Бабаджанян Ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Keywords: адаптация, толерантность, композиционная взаимосвязь, контраст, нюанс.

Abstract

Представлено исследование процесса преобразования городской среды на примере г. Флоренции Италии. Особое внимание уделено анализу метаморфоз городской среды и сочетанию старого и нового, практике строительства надстроек и пристроек в условиях сложившейся городской застройки с 13…21-й вв. Рассмотрены и выведены отдельные принципы, влияющие на восприятие объемно – пространственной композиции исторического города на основе результатов натурного обследования.

Author Biography

Г. К. Бабаджанян, Ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

Բաբաջանյան Գրիգոր Կարենի ճարտարապետական նախագծման և միջավայրի դիզայնի ամբիոնի
ասիստենտ , ՃՇՀԱՀ ( ՀՀ . Երևան ) Հեռ . +374 10 228-278, +374 55 710-360, mail. G.Style.C@gmail.com

Published
2018-12-25